Različitost i jednakost

Tematska kategorija koju je uredio Anilij istraživački centar Univerziteta u Vigu (Španija) i MeTra centar Univerziteta  Bolonji (Italija)

 

Svi smo mi različiti, a ipak smo svi jednaki. Možemo biti različiti u pogledu spola, roda, seksualnih orijentacija, klase, etničke pripadnosti, religije, kulture, obrazovanja, jezika itd. Ali, svi smo ljudska bića i, iako bismo trebali imati jednaka prava, nažalost ih ne možemo baš svi uživati. U mnogim dijelovima svijeta, ljudska prava se krše ili uskraćuju. Ipak, u posljednje vrijeme postignut je izvjestan napredak u pogledu poštivanja različitosti i promicanja jednakosti.

Jednakost – osiguravanje nediskriminacije u postupanju, statusu, pravima i mogućnostima – također znači podržavati ljude i dati svima jednake prilike i pristup sredstvima. Stoga bi svako trebao biti priznat, cijenjen i poštovan. Iako su u ime postizanja jednakosti među ljudima doneseni zakoni, ovo formalno priznanje ne garantuje uvijek stvarno poštivanje ljudskih prava.

Socijalne, religijske i rodne nejednakosti duboko su ukorijenjene u mnogim kulturama i društvima, zbog čega ih je teško prevazići. U tom kontekstu, u pokušaju da idu ukorak sa tekućim društvenim i kulturalnim promjenama, dječije knjige odnedavno pokušavaju mladim čitaocima ponuditi priče usmjerene na jednakost i poštovanje, kao i na borbu protiv nekolikih formi diskriminacije, kao što je homofobija  (Mi papá es un payaso), transfobija (George; Mon frère, ma princesse) i rodni stereotipi (Mademoiselle Zazie; La déclaration des droits des filles; La déclaration des droits des garçons; Quante tante donne). Takav pravac unutar dječije književnosti često nailazi na snažan društveni otpor, što dodatno  pokazuje u kojoj su mjeri ove društveno angažirane knjige potrebne. Dječija književnost  zapravo može igrati važnu ulogu u suzbijanju rodnih stereotipa i diskriminacije, nasilja i drugih oblika predrasuda (seksualnih, kulturalnih, religijskih, etničkih itd.), koje imaju ozbiljne posljedice na društvo, čak i u ekonomskom smislu.

Ona, stoga može pomoći promicanju poštovanja različitosti i njenog prihvatanja, te inkluziji i nediskiminaciji. Upotrebom jednostavnog, jasnog i neposrednog jezika, knjige uključene u ovu bibliografiju mogu pokazati djeci složen i mnogostrani koncept različitosti, istovremeno naglašavajući kako razlike mogu unaprijediti društvo i njegova su bogatstva, a ne ograničenja. Primjerice, u slučaju rodnih pitanja, knjige mogu pomoći potvrđivanju iskustava djece koja imaju neprilagođen rodni identitet, pokazujući važnost prihvatanja i poštivanja razlika (Nei panni di Zaff; Buffalo Belle; Jacob’s new dress; Mehdi met du rouge à lèvres; ¿Qué es lo que quieren las mujeres?; Vrline mane). Štaviše, ove priče sve nas mogu podučiti da trebamo biti slobodni izraziti i potvrditi naše identitete, te na taj način poslati poruku protiv nasilničkog ponašanja, bilo ono potaknuto rodnim razlikaama ili ne (My princess boy; Felix’s new skirt; The sissy duckling; A boy named Queen; Federico il pazzo; Adesso scappa; Jane, le renard & moi; Max embête les filles; Oliver Button is a sissy; Cloud busting).

Knjige koje imaju intersekcijski pristup (s naglaskom na rodu i etničkoj pripadnosti, klasi, seksualnoj orijentaciji itd.) mogu pokazati važnost promicanja interakcije i saradnje među ljudima različitih porijeklâ i identitetâ. Ovo može pomoći podizanju svijesti djece o razlikama i nejednakostima koje još uvijek postoje u kulturama i društvima. Primjerice, neke knjige pokazuju teške uvjete u kojima žive dječaci i djevojčice u neprivilegovanim dijelovima svijeta (Malala/Iqbal; La fille du pays des neiges; Io sono Adila), kao i diskriminaciju koja opstaje u zapadnim kulturama i društvima (Questa non è una baby-sitter; Prestami le ali; Ruby tête haute). Neki tekstovi također objašnjavaju kako su žene sticale prava koja su im dugo bila osporavana (Nina e i diritti delle donne), te kako su počinjale raditi u poljima koja su ranije smatrana isključivo muškim. (Mercedes quiere ser bombera; Marie Curie). Takve vrste tekstova potiču djecu da razumijevaju jednakost, tako što će poštivati mnoge aspekte različitosti, poput transrodnosti (Trans bird; Yo soy Mia; 10,000 dresses; I am Jazz; Introducing Teddy), homoseksualnosti (Simón el topo; Cola de sirena), invaliditeta (Il mondo è anche di Tobias; Mia sorella è un quadrifoglio), i interkulturalnog dijaloga  (Писма от Феликс за пътуването с цирка / Letters from Felix; The colors of the rainbow).

Dobra dječija knjiga može pružiti veliku pomoć u bavljenju temama jednakosti i različitosti, pokazujući mladim čitateljima i čitateljicama da smo svi jednaki i imamo ista prava.

 

 

Neke izuzetne knjige o jednakosti polova i različitosti:

Álvarez García, Luz, Pero, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Everest, León, 2007.

Andrés, José Carlos, Mi papá es un payaso. NubeOcho, Madrid, 2015.

Bachelet, Gilles, Madame le Lapin blanc. Seuil jeunesse, Paris, 2012.

Barbé i Serra, Alba, Cola de sirena. Bellaterra, Barcelona, 2016.

Blackman, Malorie, Cloud busting. Corgi Yearling Books, London, 2005.

Brami, Élisabeth, La déclaration des droits des filles. Talents Hauts, Paris, 2014.

Brami, Élisabeth, La déclaration des droits des garçons. Talents Hauts, Paris, 2014.

Brami, Elisabeth, Le zizi des mots. Talents Hauts, Vincennes, 2015.

Brichzin, Kerstin, Felix’s new skirt. Minedition, Hong Kong, 2018.

Britt, Fanny, Jane, le renard & moi. Editions de la Pastèques, Montréal, 2013.

Capdevila, Paco, Azul y rosa. Gaviota, Madrid, 2000.

Casalderrey, Fina, ¡Hola, estúpido monstruo peludo! Algar libros, Alzira, 2009.

Cassidy, Sara, A boy named Queen. Groundwood Books, Toronto, 2016.

Cohen-Janca, Irène. Ruby tête haute. Les éditions des éléphants, Paris, 2017.

Crowther, Kitty, Poka et Mine: le football. L’école des loisirs, Paris, 2010.

Čulina, Arijana, Vrline mane Mare bubamare. V.B.Z, Zagreb, 2013.

D’Elia, Cecilia, Nina e i diritti delle donne. Sinnos, Roma, 2011.

De Manuel Vicente, Carmen, Simón el topo. Bellaterra, Barcelona, 2011.

De Paola, Tomie, Oliver Button is a sissy. Simon & Schuster, New York, 2017.

Degl’Innocenti, Fulvia, Io sono Adila. Storia illustrata di Malala Yousafzai. Settenove, Cagi, 2015.

Donoso Bailón, José Ignacio, Trans bird. Ópera Prima, Madrid, 2015.

Douzou, Olivier, Buffalo Belle. Rouergue, Rodez, 2016.

Dumortier, David, Mehdi met du rouge à lèvres. Cheyne, Devesset, 2006.

Ewert, Marcus, 10,000 dresses. Triangle Square, New York, 2008.

Fierstein, Harvey, The sissy duckling. Simon & Schuster Books for Young Readers, New York, 2002.

Fine, Anne, Bill’s new frock. Egmont UK, London, 2017.

Fritze Spagnoli, Elena, Il mondo è anche di Tobias. Lapis, Roma, 2009.

Gallego, Laura, Las chicas somos guerreras. Planeta, Barcelona, 2010.

García, Nerea, Yo soy Mia. Bellaterra, Barcelona, 2016.

Gino, Álex, George. Scholastic, New York, 2017.

Herthel, Jessica, I am Jazz. Dial Books, New York, 2014.

Hoffman, Sarah, Jacob’s new dress. Albert Whitman & Co., Park Ridge, 2014.

Juanolo, ¡Nos gustamos! Scena Edicions, Barcelona, 2004.

Kilodavis, Cheryl, My princess boy; a mom’s story about a young boy who loves to dress up. KD Talent LLC, Seattle, 2009.

Kuruvilla, Gabriella, Questa non è una baby-sitter. Terre di Milano, Milano, 2010.

Lenain, Thierry, Mademoiselle Zazie et la robe de Max. Nathan, Paris, 2011.

López Salamero, Lunila, La cenicienta que no quería comer perdices. Planeta, Barcelona, 2009.

Maar, Paul, Los viajes de Paula. Takatuka, Barcelona, 2009.

Masini, Beatrice, Mia sorella è un quadrifoglio. Carthusia, Milano, 2012.

Moncó Rebollo, Beatriz, Mercedes quiere ser bombera. Bellaterra, Barcelona, 2004.

Pennart, Geoffroy de, La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. L’école des loisirs, Paris, 2013.

Ramadier, Cédric, Attention aux princesses ! Albin Michel jeunesse, Paris, 2013.

Rinaldi, Patrizia, Adesso scappa. Sinnos, Roma, 2014.

Rinaldi, Patrizia, Federico il pazzo. Sinnos, Roma, 2014.

Saint-Mars, Dominique (de), Max embête les filles. Calligram, Coppet, 2000.

Salvi, Manuela, Nei panni di Zaff. Fatatrac, Firenze, 2015.

Sánchez Vergara, María Isabel, Marie Curie. Alba, Barcelona, 2016.

Sarfatti, Anna, Quante tante donne: le pari opportunità spiegate ai bambini. Mondadori, Milano, 2008.

Scego, Igiaba, Prestami le ali. Storia di Clara la rinoceronte. Rrose Sélavy, Tolentino, 2017.

Walton, Jessica, Introducing Teddy: a gentle story about gender and friendship. Bloomsbury U.S.A. Childrens, New York, 2016.

Winter, Jeanette, Malala, a brave girl from Pakistan / Iqbal, a brave boy from Pakistan. Beach Lane Books, San Diego, 2014.

Zambon, Catherine, Mon frère, ma princesse. L’école des loisirs, Paris, 2012.

Zhihong, He, La fille du pays des neiges. Seuil jeunesse, Paris, 2013.

Ланген, Анете (Langen, Annette) Писма от Феликс за пътуването с цирка (Letters from Felix about circus travel). Фют, София, 2015.