G-BOOK

Projekt Rodni identitet: Djeca čitatelji i bibliotečke zbirke ima za cilj promovisati dječiju književnost koja je osviještena u smislu rodnih uloga i modela, otvorenu, pluralnu, raznoliku, nestereotipnu, kao i književnost koja podstiče poštovanje i raznolikost.

G-BOOK jedan je od 66 izabranih i nagrađenih projekata, od njih ukupno 430 predstavljenih na poziv „Kreativne Evrope“. Uključuje 6 evropskih partnera: voditelj projekta je Centro MeTRa (Interdisciplinarni istraživački centar za posredovanje i prevođenje za djecu i omladinu), Odsjek za interpretaciju i prevođenje Univerziteta u Bologni – Forli (Italija). Ostali partneri su: Univerzitetska biblioteka “Livres au Trésor” i Istraživački centar “Pléiade” sa Univerziteta 13 u Parizu (Francuska), Istraživački centar Anilij (Nacionalno udruženje za istraživanje književnosti za djecu i omladinu) Univerziteta u Vigu (Španija), Centar za dječju književnost i izučavanje kulture – Univerzitet u Dublinu (Irska), Regionalna javna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov” (Bugarska), i JU Biblioteka Sarajeva (Bosna i Hercegovina).

Projekt je nastao iz svijesti o presudno važnoj ulozi koju dječija književnost ima u nastanku i razvoju rodnog identiteta. Studije su pokazale da mlade generacije obično usvajaju rodne modele i uloge iz knjiga koje čitaju. Međutim, u mnogim slučajevima takvi modeli i uloge osnažuju rodne stereotipe (primjerice, djevojke su slatke, pokorne i pasivne, dok su dječaci hrabri i buntovni, majke se brinu o porodici, dok očevi rade itd.). Iako je razvoj književne produkcije koja osvještava i pokušava riješiti rodnu problematiku u porastu, ona je neravnomjerno raspoređena među evropskim zemljama. Štaviše, često se odbacuje na marginu i ne uspijeva doprijeti do većine djece.

Neke G-Knjige

U tom kontekstu, projekt ima za cilj postizanje nekoliko ciljeva:

  1. Izradu prve evropske bibliografije knjiga osviještenih u pogledu rodnih uloga i modela, za djecu od 3 do 10 godina starosti;/strong>;
  2. Izradu dviju putujućih višejezičnih zbirki knjiga, koje će kroz rodno osjetljiv pristup biti usmjerene na teme raznolikosti i inkluzije, i tijela i emocija, a kretat će se zemljama partnericama projekta;
  3. Izradu prve višejezične internetske stranice (dostupne na jezicima partnerskih zemalja) koja će objediniti bibliografiju, zajedno s nizom obrazovnih i pedagoških materijala o rodnim pitanjima;
  4. Stvaranje fizičkog prostora za knjige ove bibliografije u 6 javnih biblioteka partnerskih zemalja. Knjige će se osigurati zahvaljujući sredstvima projekta, čime će partnerske zemlje povećati svoju zbirku rodno osviještenih knjiga;
  5. Osmišljavanje aktivnosti namijenjenih raznovrsnoj publici (djeci, nastavnicima i roditeljima), koje će se održavati u spomenutim bibliotekama;
  6. Uključivanje rodno osjetljivih izdavačkih kuća iz svake od partnerskih zemalja, koje će dobiti izbor knjiga iz međunarodne bibliografije relevantnih za prevođenje./li>