Rodno osviještena bibliografija u smislu uloga i modela

G-BOOK bibliografija usmjerena je na promociju dječije književnosti koja je osviještena u pogledu rodnih uloga i modela, otvorena, raznovrsna, nestereotipna, kao i književnosti koja podstiče uvažavanje i raznolikost.

Ova bibliografija rezultat je saradnje među partnerima projekta. Potaknuta je sljedećim zajedničkim kriterijima:

Europska i međunarodna bibliografija: Bibliografija sadrži knjige izvorno napisane na jezicima partnera projekta, kao i prevedene knjige. Usmjerili smo se posebno na prepoznavanje temeljne grupe tekstova koji su važni iz perspektive rodnih uloga i modela, kao i na pronalaženje njihovih prijevoda na jezicima partnera projekta. Bibliografija također uključuje knjige izvorno objavljene na drugim jezicima: njihovi su zapisi dostupni na engleskom i / ili na jednom od jezika partnera projekta.

Sarosna dob: 3-5, 6-10 godina. Izabrali smo ove dobne skupine iz dva temeljna razloga. Prvi, jer su odlučujuće u procesu usvajanja rodnih uloga i načina predstavljanja. Drugi, jer u školama ne postoje utvrđene prakse za rodno osjetljivo i afektivno obrazovanje.

Period izdavanja: Odlučili smo birati novije knjige, objavljene u posljednjih 20 godina, koje se još uvijek štampaju i lako su dostupne. Uključili smo i neke malo starije tekstove, jer su vrlo važni i još se objavljuju.

– Žanrovi / tipovi teksta: Fikcija, publicistika, poezija.

Estetski i književni kriteriji: Odlučiti o tome je li knjiga zanimljiva i lijepa s estetskog i književnog stanovišta, može biti težak, osjetljiv i kontroverzan zadatak. Ovo pitanje dugo je bilo predmet rasprave kada je riječ o dječijoj književnosti, a naša namjera nije dati jedinstven odgovor niti presuđivati o dobrom ukusu u ovom polju. Naprotiv, itekako smo svjesni da su naši izbori najmerno subjektivni, određeni, otvoreni za promjenu, i da bi drugi ljudi vjerovatno napravili drugačije izbore. Knjige u našoj bibliografiji zapravo se itekako međusobno razlikuju u pogledu književnih, izražajnih i estetskih izbora. Odabrali smo ih ne samo zbog poželjnih prikaza rodnih modela, već su nam se dopale i same po sebi. Mislimo da one imaju vlastitu vrijednost, te da mogu biti legitimnim dijelovima “idealne” biblioteke.

– Rodni identiteti, uloge i načini predstavljanja: Riječ je o kriteriju koji nije lako definirati. Međutim, naš glavni cilj bio je pronaći knjige koje su mjerodavne iz perspektive rodnih pitanja, primjerice, knjige koje se njima bave otvoreno i bez predrasuda, nude višestruke, alternativne i nekonvencionalne modele i načine predstavljanja dječacima i djevojčicama,  naglašavaju lično ispunjenje, te promoviraju uključivanje, poštovanje i veličanje ljudske različitosti i jedinstvenosti.

Posebno smo nastojali uvrstiti knjige koje sadrže dosta različitih tema ključnih za obrazovanje djevojčica i dječaka: obitelji i (više) obiteljskih modela; LGBTQ +; škola; karijere; emocije i osjećaji; strasti i hobiji; tijelo; interkulturalizam; inkluzija.

Konačno, imajući u vidu raspravu zasnovanu na kontrastu između angažovane književnosti, koju produciraju ratoborni izdavači, često optuživani za nebrigu o estetskim i književnim aspektima, te manje angažovane književnosti koju produciraju vodeći izdavači, odlučili smo uključiti knjige koje prikazuju obje realnosti, bez predubjeđenja i isključivanja.

G-book biliografija je otvoren projekat: on se trajno razvija, ne tvrdi da je završen niti se predstavlja jedinim referentnim modelom, legitimnim da jednoglasno odluči vrijedi li nešto ili ne. Naprotiv, smatramo da bibliografija nadahnuta gore spomenutim namjerama ne bi trebala biti shvaćena konačnom i jedinstvenom, već bi se trebala konstantno razvijati i biti otvorena za prijedloge i preporuke iz polja izdavaštva, kao i iz svijeta kulture i obrazovanja.

Ipak, želimo još jednom istaći dodatnu vrijednost ove prve europske bibliografije, koja stavlja naglasak na višejezičnost i multikulturalnost, prevođenje, te široku dostupnost knjiga. Vjerujemo u jedinstvenu Europu i književnost bez granica, koja može govoriti o trenutnoj situaciji u ime njenog poboljšanja, promičući vrijednosti poput otvorenosti, poštovanja i uvažavanja različitosti i posebnosti svih ljudi. Za te su vrijednosti dječaci i djevojčice prirodno osjetljivi, ali se one ipak moraju učiti i podupirati kako bi djelovale na svijest djece.