Да научите повече

Защо въпросите, свързани с пола, са отрешаващо значение в детските книги

Детската литература играе решаваща роля в развитието наполовата идентичност на момичетата и момчетата. Това се демонстрира от много проучвания, които също така подчертават, че детските книги често представляват и подсилват сексистките и половите стереотипи.

Стереотип е мисленето, че всички хора в една група се държат по един и същ начин, без да се обмислят индивидуалните особености на членовете на групата. По-конкретно, сексизмът се основава на стереотипно представяне на мъжете и жените. Стереотипите, основани на пола, действат като културно и социално изградени клетки; те се опитват да принудят индивидуалните характеристики в две поляризирани категории (мъже и жени) в йерархична връзка и по този начин да повлияят на хората да се държат според утвърдените социални  очаквания.

Традиционните модели на представяне на половите идентичности все още преобладават в многоевропейски страни, като по този начин причиняват и засилват насилието и неравенството между половете. Много проучвания показват, че децата са склонни да приемат автоматично моделите, които  са им представени, и да се идентифицират с герои, принадлежащи към тяхната полова група.

Настоящи тенденции в детската литература

Чрез създаването на редакционни проекти, коит са силно полово разделени, детската литература напоследък насочва момичетата и момчетата по различен начин. Последната тенденция се състои в създаването на различни, често стереотипни книги и серии за момчета и момичета. Като цяло има многобройни и разнообразни книги за момичета, а някои от тях включват и положителни ролеви модели и представители. Тези скорошни тенденции в публикуването могат да бъдат обяснени с факта, че проучванията показват, че статистически момичетата четат повече от момчетата. Обратно, публикуваният материал за момчетата е по-ограничен, както количествено, така и качествено.

В резултат на това детската литература подсилва твърдата опозиция между половете, насърчавайки двоичните и конвенционалните модели. Потрадиция портретът на момичетатаследвастароторазделениемежду „ангелски“ и „нечестиви“ жени.Потозиначин, момичетатасаизобразеникатокрасиви, мили, деликатни, сладки, привързани, емоционални и грижовни, отеднастрана, и като ревниви, хленчещи и разглезени, от друга. Действията и поведението им съответстват на трикратния императив, да бъдат добре изглеждащи, послушни и грижовни. Отдруга страна, момчетата обикновено имат повече възможности: те могат да бъдат силни, смели, непокорни, изобретателни, егоистични, авантюристични, буйни, безразсъдни и уверени в себе си. Те се радват на по-голяма свобода в поведението и ролите, които са склонни да ги представят като уверени и смели. Ролите на женските герои са ограничени до тези на майки, баби, учители, балерини, принцеси, феи и вещици, а дори и когато жените работят, те се грижат за дома и семейството. Мъжките герои изпълняват по-широк кръг от роли: те са бащи, дядовци, магьосници, инженери, полицаи, строители на къщи, художници, музиканти, пожарникари, директори, лекари, банкови чиновници, актьори, учени, капитани, изследователи, детективи и т.н. Когато се прибират от работа, те са уморени и трябва да си почиват, да седят удобно в собственото си кресло. Следващата таблица обобщава стереотипната опозиция между полове в детските книги:

Момичета Момчета
На закрито На открито
Пасивен Активен
Личен Обществен
Красота Сила

 

Поради това е от съществено значение да се подкрепи детската литература, основаваща се напола,  като сеп редлагат книги с герои, които разбиват половите стереотипи както за момичетата, така и за момчетата.

Все още има значителни различия по отношение на начина, по който европейските страни възприемат идентичността на половете в детската литература. Когато равенството между половете е по-уважавано, производството на полово-положителна детска литература е по-широко разпространено. Но в няколко страни разпространението на този вид литература току-що започна.

Защо е важен проектът G-book? Как може да допринесе за преодоляването на стереотипите?

Проектът възниква от осъзнаването на горе споменатата важна роля, която детската литература играе при придобиването и еволюцията на идентичностите на пола на децата. Изследванията показват, че младите поколения са склонни да придобиват модели на пола и роли, представени в книгите, които четат и често ги асимилират безкритично. Въпреки че има нарастващо произвеждане на литература, която е наясно с проблемите на пола и се стреми да оспори половите стереотипи, такова производство се разпределя неравномерно между европейските държави. Освен това тo често се предава на някаква „ниша“ и недостига до по-голямата част от децата.

В  този контекст детската литература трябва да допринесе за следното:

  • да се помогне на децата да идентифицират и преодолеят стереотипите;
  • да им се предложи разнообразие от модели на пола и представяния на идентичност, всички еднакво достойни и приемливи;
  • да се да даде на децата свободата да представят себе си според личните си вкусове, предпочитания, интереси, нагласи и способности;
  • да се обучават да уважават и ценят различията – културни, религиозни, физически или свързани с пола и сексуалната ориентация.

Книгите, включени в библиографиятана „G-book“, имат за цел дапопуляризират позитивната детска литература по отношение на ролите и моделите, литература, която е отворена, без стереотипи и която насърчава уважението и разнообразието. Едно от предизвикателствата на проекта е да се преодолее двойното разделение между книги, насочени към момчета, и книги, насочени към момичета. Това може да се направи, като се предлага широк спектър от текстове за момичетата и момчетата, които им показват много различни ролеви модели на хора от същия, както и от противоположния пол. Тези книги ще насърчават и увеличават критичното мислене на децата, като ще им помогнат да усетят, че не са заловени в клетките и моделите: те са свободни да избират кой и какво искат да бъдат, и по този начин ще могат да оставят другите да изживеят същата свобода.

Препоръчителна литература и източници

Стойчева, Виолета и др. Да преподаваме джендър равенство : Помагало за учители / Виолета Стойчева, Кина Котларска = Teaching gender equality : Teachers’ reference book / Violeta Stoycheva, Kina Kotlarska. – В. Търново : ПИК, 2006. – 152 с., 144с. на англ. ез.

Помагалото е разработено по проект „Да популяризираме джендър-равенството чрез гражданско образование”, финансиран от програма „Коменски-1”. Джендър равенството се възприема не само като преодоляване на противоречията и неравнопоставеността между мъжете и жените в различните сфери на живота, а и като по-широка практика за утвърждаване на съжителство на различията. Настоящото помагало е предназначено да подпомогне усилията на педагози, социални работници, психолози, учители и младежки лидери за повишаване чувствителността на младите хора към джендър стереотипите и съществуващите дискриминативни практики по отношение на пола в училището, семейството и обществото.

Статии

Полово-неутралното отглеждане и възпитание на децата в един все по-модерен свят / Sexually neutral raising and educating children in an increasingly modern world. <http://www.hera.bg/s.php?n=3940>.
“Доколко обоснован обаче е подходът за полово-неутралното отглеждане?”

 Въпросът в какво и доколко са различни момчетата от момичетата е спорен и особено подвластен на предразсъдъци. Само допреди 150 години, например, момчетата са е смятали за многократно по-интелигентни от момичетата и на това основание момичетата не са получавали никакво образование. Днес при равен достъп до образование и наличието на тестове за изследване на интелигентността е ясно, че това разбиране е било погрешно. Всъщност съвременните изследвания на деца показват, че приликите между момичета и момчета в ранното детство са много повече от разликите, както и че през последните 20-30 години различията силно намаляват. Не е ясно, доколко тези различия са вродени и доколко придобити, но влиянието на родителските очаквания и поведение върху намаляването или засилването им е безспорно.

На моето силно момиче / To my strong girl. <http://www.hera.bg/s.php?n=3734>.

Стереотипите за възпитание според пола не са никаква отживелица – все още синьото е за момченца, розовото – за момиченца. И срещам много родители, които се притесняват, ако момиченцата им не са миловидни и не разпръскват чар, а момченцата – кротки и вглъбени в тихи игри. Опитват се да ги вкарат в калъп, тревожат се, сякаш има някаква стандартизация за децата, сякаш всяко трябва „да е като другите“.

Сексуални стереотипи обсебват децата още от 10-годишната им възраст  /Sex stereotypes engage children from their 10 years of age.<https://www.24chasa.bg/novini/article/6459030>

Децата са под влияние на сексуални стереотипи още от 10-годишната си възраст, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес. Те навеждат на мисълта, че тези стереотипи могат да увеличат риска от депресия, самоубийство и насилие сред тийнейджърите.

„Джендър лудост“ в детската градина / „Gender Madness“ in the kindergarten.
<http://www.capital.bg/klasacii/100women/2011/08/04/1219600_djendur_ludost_v_detskata_gradina/>

Швеция е пример за равенство между половете. Добрата политика на страната цели постигане на пълно равновесие между мъже и жени и избягва джендър стереотипите. Въпросът е дали стремежът към равенство не води до унификация на половете и заличаване на идентичността.  Пример за това е радикалната детска градина, за която разказва CBS. В стокхолмската „Егалия“ децата между 1 и 6 години не познават полово определените стереотипи. Персоналът не използва думи като „него“ и „нея“, за да свикнат 33-те деца с правото сами да определят себе си. Няма „момичета“ и „момчета“. Всички са „приятели“.

Половите стереотипи се формират до 10-годишна възраст.
<https://www.actualno.com/curious/polovite-stereotipi-se-formirat-do-10-godishna-vyzrast-news_634329.html>

За половите стереотипи, или защо е важно да отгледаме полово-неутрално дете
<https://www.woman.bg/mama-i-dete/za-polovite-stereotipi-ili-zashto-e-vazhno-da-otgledame-polovo-neutralno-dete.48615.html>

 

Как половите стереотипи влияят на живота ни

<https://www.lifebites.bg/polovite-roli-stereotipi/>