Pесурси

Защо въпросите, свързани с пола, са отрешаващо значение в детските книги

Детската литература играе решаваща роля в развитието наполовата идентичност на момичетата и момчетата. Това се демонстрира от много проучвания, които също така подчертават, че детските книги често представляват и подсилват сексистките и половите стереотипи…

Read more >


РЕЧНИК „G-BOOK“

Read more >