Положителна библиография по отношение на ролите и моделите

Библиографията на G-Book има за цел да популяризира полово позитивната детска литература по отношение на ролите и моделите, която е отворена, разновидна,  без стереотипи и която насърчава уважението и разнообразието.

Тази библиография е резултат от сътрудничеството между партньорите по проекта. Тя беше вдъхновена от следните общи критерии:

  • Европейска и международна библиография: Библиографията съдържа книги, първоначално написани на партньорските езици, както и преведени книги. По-конкретно, ние се съсредоточихме върху идентифицирането на основен набор от текстове, които са значими от гледна точка на ролите и моделите на половете, и намирането на преводите им на езиците-партньори. Библиографията включва и книги, оригинално публикувани на други езици: техните записи са налични на английски език и / или на един от езиците на партньорите.
  • Възрастов диапазон: 3-5, 6-10 години. Избрахме тези възрастови групи по две основни причини. Първо, защото те са особено важни в процеса на асимилация на ролите и представителствата на двата пола. Второ, защото няма установени практики за чувствително към пола и емоционално възпитание на децата в училище.
  • Период на публикуване: Решихме да изберем книги, публикувани през последните 20 години, все още в печат и лесно достъпни. Съществуват и някои по-стари текстове, които са особено значими, но все още са в печат.
  • Жанрове / текстови типове: Изкуство, фантастика, поезия.
  • Естетически и литературни критерии: Да се реши дали дадена книга е интересна и красива от естетическа и литературна гледна точка може да бъде трудна, деликатна и противоречива задача. Този въпрос отдавна се обсъжда в детската литература и не е нашето намерение да даваме единодушен отговор или да действаме като „съдии“ с добър вкус в тази област. Напротив, много сме наясно, че изборът ни е умишлено субективен, позициониран, отворен към промени, и че различни хора вероятно биха направили различен избор. Всъщност книгите в нашата библиография са много различни помежду си по отношение на литературни, изразителни и естетически решения. Ние ги избрахме не само заради положителното представяне на половите модели, но и защото ги харесахме като книги. Всъщност мислим, че те имат своето достойнство и че могат да бъдат част от „идеалната“ библиотека.
  • идентичност на пола, роли и представителства: Не е лесно да се определи този критерий; Основната ни цел обаче беше да намерим положителни книги от гледна точка на равнопоставеността на половете, т.е. книги, които адресират полови въпроси без стереотипизация, предлагат множество алтернативни, неконвенционални модели и представителства за момичета и момчета, насърчаване на приобщаването, уважението и валоризирането на разнообразието и уникалността на хората.

По-специално, ние се опитахме да изберем книги, които представят много различни теми, които са от решаващо значение за образованието на момичета и момчета: семейства и семейни модели; ЛГБТ; училище; кариери; емоции и чувства; страсти и хобита; тялото; интеркултурни връзки; включване.

И накрая, по отношение на дебата, който вижда контраста между ангажирана литература – произведена от независими издатели, често обвинявани в това, че не се занимават с естетически и литературни аспекти – и по-малко ангажирана литература, произвеждана от масови издателства, решихме да включим книги, които представляват и двете реалности, без предубеждения. Библиографията на G-Book е текущ проект: тя е в непрекъснато развитие, не претендира за пълнота, нито пък се предлага като уникален референтен модел, поемайки правото да реши еднозначно кое е достойно и кое не от тази гледна точка. Напротив, ние вярваме, че библиография, вдъхновена от горепосочените намерения, никога не трябва да се счита за окончателна и уникална, а по-скоро да се развива постоянно, като е отворена към предложения от областта на издателството, както и от света на културата и образованието.

Искаме обаче още веднъж да подчертаем добавената стойност на тази първа европейска библиография, която подчертава многоезичието и мултикултурализма, както и преводите и разпространението на книгите през границите. Ние вярваме в обединена Европа и в литературата без граници, която е в състояние да говори и да подобри сегашната ситуация, като насърчава ценности като откритост, уважение и признание за разнообразието и уникалността на всички хора. Това са ценности, към които момичетата и момчетата са чувствителни по природа, но които трябва да бъдат преподавани и подкрепяни, така че те да могат да повлияят на осъзнаването на децата.