Семейства

Тематиченкурс, редактиранотMeTRaЦентър, Университет в Болоня (Италия)

 

В детската фантастика семействата често играят централн ароля и много истории се провеждат в домашна обстановка.Въпреки това семействата „в книгата“, противно на „реалните“ семейства, все още са широко представени като традиционно ядро на семейство: баща, майка, деца. Подобно стереотипно изобразяване все още често се представя като норма, като по този начин се пренебрегва сложността и плурализма на всекидневния реален живот, преживян от повечето деца, както пряко, така и чрез живота на приятелите им. Както отбелязва МериХофман в „Голямата голяма книга на семействата“: „Някога, повечето семейства в книгите изглеждаха така – един татко, една майка, едно малко момче, едно малко момиче, едно куче и една котка. Но в реалния живот семействата идват във всякакви форми и размери. “

Детската литература и илюстрираните книги са широко анализирани, разкривайки тяхната роля в насърчаването и укрепването на стереотипите, свързани с пола, по отношение на изобразяването на мъжки и женски герои, ролите на половете и асиметричните взаимоотношения между мъже и жени. По-специално, женските образи обикновено са слабо представени и пасивни; те са изобразени най-вече в затворени пространства, изпълняващи традиционни роли. Що се отнася до родителите и родителските роли, майките и бащите обикновено се изобразяват стереотипно. Стереотипните роли на половете все още съществуват и доминира традиционното полово-стереотипно родителско поведение: традиционният модел на майката като домакиня и бащата като глава на семейството остава най-вече норма.Майките са самоотвержени, подхранващи, твърде привързани и / или контролирани, стриктни; те са изобразени като занимаващи се с домакинска работа и с грижи за деца. Бащите често са недостатъчно представени, теса „невидими“, отсъстващи, не се занимават с децата си и с домкински дейности, работят извън къщата, не чувстват и немогат да изразят емоциите си. Чрез насърчава не на неравностойни, йерархични полове и социални роли, семействата са от основно значение за механизма на подценяване на женските герои, качества и дейности, които обикновено работят в представянето на женски и мъжки персонажи, както деца, така и възрастни. В същото време мъжките герои са „затворени“ в твърдо и консервативно представяне на мъжествеността, което ограничава възможността за алтернативни модели. И двете хетеросексуални семейства и силно нормативните образи на майките и бащите все още преобладават.

Ако представителстват на половете са от първостепенно значение за социализацията и развитието на идентичността на децата, тогава е от съществено значение да предлагаме на всички деца книги, които отразяват живота им, както и книги без стереотипи. Приобщаващот оизобразяване на семействата има за цел да утвърди ежедневния опит на децата, независимо от вида на семейството, към което принадлежат. Семействата вече не са монолитни, а вмножествено число и се променят. Представителство, което взема предвид, че реалността, без йерархично класиране на различен семеен опит, отговаря на желанието на децата и на нуждата от приемане и принадлежност, като същевременно ги обучава на разнообразие и уважение.

В светлината на това основно представителство както на семействата, така и на героите в тях, книги, които се занимават с „нетрадиционни“ семейства, подчертават как всеки опит на семейството е ценен и положителен, че семействата могат да идват в различни форми и размери и че едно семейство е не по-добро от друго. Книгите, събрани по този тематичен маршрут, помагат на децата да открият различните форми, които семейството може да приеме, и различните начини, по които може да се създаде. Семействата могат да бъдат ядрени (Una familiamuy normal), с един родител (Una mamma e basta; Mara itata), с родители от един пол (Heather has two mommies; Le mie due mamme; Il matrimonio delle mie due mamme; Je ne suis pas une fille à papa; Papa, c’est quoi un homme haut sèkçuel?; Daddy’s roommate; Mi papá es un payaso; Yo tengo dos mamas), с родители от различни раси (Questa non è una baby-sitter); родителите могат да бъдат разведени и семействата да бъдат смесени (Qual è ilsegreto di papà?; Yo también tengo un padre; Ma super famille), децата могат да бъдат осиновени или в приемни семейства (Matilde si fida; Осиновяване / Adoption; Welcome to the family) и техните родители може и да не са биологични такива.Срещайки се с различни семейства, понякога и с хора, понякога с животни (La famille dans tous ses états; Naše obitelji; ¡Maravillosas familias!; In famiglia; The great big book of families; Worm loves worm), децата научават, че това, което има значение, е щастието и любовта, а не пол, биологичен произход и цвят на кожата. Книгите, включени в тази библиография, възхваляват разнообразието и предават многостранно, плуралистично, недискриминационно изображение на семействата по отношение на състава, пола и етническата принадлежност.

Тези семейно-тематични книги насърчават културното и взаимното разбирателство и преподават на децата значението на разнообразието, равенството между половете и уважението. Чрез разширяването на представянето на семействата, така че даобхване множеството реални семейства, тези книги също разбиват половите стереотипи, особено поотношение на родителските образи и роли. Понякога майките и бащите са самотни родители и са щастливи и удовлетворени; майките са силни и изобретателни, работят и имат кариера; бащите прекарват времето си с децатаси, като се грижат за тях, извършват домакински работи, като по този начин споделят грижи и домашна работа с партньорите си; те също са показани с чувства и емоции. Някои книги се съсредоточават върху връзката между бащ или майка и тяхното дете, подчертавайки значението и важността на силната емоционалн авръзка. Но семействата не са съставени сам от родители, а и от баби и дядовци (Il trattore della nonna; W inonni!), братя и сестри (Mia sorella è un quadrifoglio; ¡Manda narices!; L’une belle; Oh, boy!; Маслекют на горния етаж / Maslekjut on the upper floor), чичовци и лели (Il matrimonio dello zio; Willie and Uncle Bill) също се присъединяват към тези нови, многостранни, стереотипни портретина „истински“ семейства.

Обединявщото изобразяване на семействата предполага, че „връзката, която обединява семейството, не е кръв, а уважение и радост за живота на всеки един член. Това, което ни прави родители и деца, не е нито плът, нито кръв; това е сърцето „(Sandro Natalini, Infamiglia).

 

Някоизабележителникнигиза семействата:

 • Andrés, José Carlos, Hernández, Natalia, Mipapáesunpayaso. NubeOchoEdiciones, Madrid, 2015.
 • Austrian, J. J., Curato, Mike, Worm loves worm. HarperCollins/Balzer& Bray, New York, 2016.
 • Battilani, Antonella, Matilde si fida.Almayer, Modena, 2008.
 • Boulanger, Anne, Papa, c’est quoi un homme haut sèkçuel?Zoom éditions, Merzig, 2007.
 • Емилова, Ваня, Илиева, Антоанета, Маслекютнагорнияетаж(Maslekjut on the up floor), Рива, София, 2016.
 • Fiengo, Maria Silvia, Not, Sara, Il matrimonio dello zio. Lo Stampatello, Milano, 2014.
 • Guerrero, Luisa, ¡Maravillosasfamilias! ONG por la no discriminación, Barcelona, 2011.
 • Herrera Patiño, Gladys,Kaia, Una familiamuynormal.Edex, Bilbao, 2012.
 • Hoffman, Mary, Asquith, Ros, The great big book of families. Frances Lincoln Children’s Books, London, 2015.
 • Hoffman, Mary, Asquith, Ros, Welcome to thefamily. Frances Lincoln Children’s Books,London, 2014.
 • Honoré, Christophe, Guillopé, Antoine, Je ne suis pas une fille à papa. Thierry Magnier, Paris, 1998.
 • Honoré, Christophe,Le Gac, Gwen, L’une belle, l’autre pas. Actes sud junior, Arles, 2013.
 • Iacolucci, Fabiana, Il matrimonio delle mie due mamme. Il Ciliegio, Lurago D’Erba, 2017.
 • Iacolucci, Fabiana, Le mie due mamme. Il Ciliegio, Lurago D’Erba, 2017.
 • o.o., Našeobitelji.Roditelji u akciji – RODA, Zagreb, 2017.
 • Knežević, Đurđa, Grozaj, Petra, Mara i tata. Pučko otvoreno učilište Korak po korak, Zagreb, 2006.
 • Kuruvilla, Gabriella, Giandelli, Gabriella, Questa non è una baby-sitter. Terre di Mezzo, Milano, 2010.
 • Lázaro López, Carmen,Yo tengo dosmamás, ¿y tú?Autoedición, Madrid, 2016.
 • Liván, Paco, Prieto, Iván, ¡Manda narices!OQO Editora,Pontevedra, 2005.
 • Masini, Beatrice, Junaković, Svjetlan, Mia sorella è un quadrifoglio. Carthusia, Milano, 2012.
 • Maxeiner, Alexandra, Kuhl, Anke, La famille dans tous ses états.La joie de lire,Genève, 2017.
 • Милчева, Велина, Коларова, Емилия,Осиновяване: Кученцето Лила избира майка(Adoption: Puppy Lila chooses a mother). Прес, София, 2009.
 • Murail, Marie-Aude,Oh, boy! L’école des loisirs,Paris, 2015.
 • Natalini, Sandro, In famiglia. Fatatrac, Firenze, 2011.
 • Newman, Leslea, Cornell, Laura, Heather has two mommies. Candlewick Press, Somerville, 2016.
 • Nöstlinger, Christine,Yotambién tengo un padre. Alfaguara, Madrid, 2002.
 • Obber, Cristina, Vinciguerra, Silvia, Giorgia e Giorgio. W i nonni! Settenove, Cagli, 2017.
 • Pardi, Francesca, Bucher, Ursula, Una mamma e basta. Lo Stampatello, Milano, 2013.
 • Pardi, Francesca, Guicciardini, Desideria, Qual è il segreto di papà? Lo Stampatello, Milano, 2011.
 • Raisson, Gwendoline, Le Huche, Magali, Ma super famille. Père castor – Flammarion, Paris, 2009.
 • Roveda, Anselmo, Domeniconi, Paolo, Il trattore della nonna. Giralangolo, Torino, 2014.
 • Schwartz, Amy, Willie and Uncle Bill. Holiday House, New York, 2012.
 • Willhoite, Michael, Daddy’s roommate. Alyson Wonderland, Los Angeles, 2001.