Известни личности

Тематиченкурс, редактиранотСараевската Библиотека (Босна и Херцеговина)

 

Повечето родители биха искали децата им да растат, ида бъдат здрави, щастливи хора, които показват уважение и внимание към другите. Децата, които имат добр иролеви модели, имат по-голям шанс да развият положителен начин на живот. Ролевият модел е човек, който се занимава с положителни и конструктивни действия и чието поведение може да вдъхнови други хора. Докато индивидите могат да имат различна дефиниция за това какво е добър модел на подражание, има някои определения, с които повечето хора биха се съгласили.

Литературата, която описва мъжки и женски персонажи с традиционни и неконвенционални функции, може да предложи на децата полезни ролеви модели, на които да подражават. Литературат апредоставя на децата възможност да си редставят различните възможности, които могат да имат в живота си. Следователно и момичетата, и момчетата трябва да четат книги, които насърчават позитивните роли на двата пола. Приказките за известни мъже и жени могат да им дадат вдъхновение: историите за известните жени трябва да се четат от момчета и момичета, също както историите за известни мъже могат да се харесват и от момичета и момчета.

Реалните хора могат да бъдат добри ролеви модели за децата, защото те показват до каква степен упорита работа, решителност и страст могат да доведат до самореализация. По този начин на личието на положителни ролеви модели в детската литература може да доприне се запо-доброто разбиране на света.

Малките деца често гледат на родителите си или на учителите си като герои, защото за тях най-близките им хора, които се грижат за тях имат голяма морална власт. Тъй като децата растат и започват да подлагат на съмнение родителите си и техните ценности, те могат да сео бърнат към други видове герои – често някой, който е „успял“ като певец (Goodnight stories) или като спортна фигура (Pesi massimi). По-порастналите тийнейджъри са склонни да се възхищават на хора, които са самостоятелини. В зряла възраст има благодарност към онези, които са работили усилено и са допринесли да ни помогнат да стигнем там, където сме днес.

Освен интелектуалните или физическите им таланти, всички ние вярваме, че известни личности имат други важни качества- като съпричастност, доброта, съобразителност, страст, любопитство, разбиране и уважение към другите. Ето защо известните личности, днес и в миналото, са традиционни източници на вдъхновение.

Четейки книгите на този тематичен курс, децата ще получат посланието, че опитът е по-важен от това да бъдеш съвършен и че любопитството и подлагането на съмнение могат да бъдат добри неща (Amelia che sapeva volare).

Наличието на женски ролеви модели в детската литература също е много важно. Жените ролеви модели променятсвета и премахват бариерите (Marie Curie; Frida Kahlo; Ada Lovelace). По този тематичен начин женските ролеви модели често насърчават здрави образи на ялото, различни таланти, интелигентност, практическ ипоглед към живота, значението на социалния активизъм, ангажираността и образованието (Cattive ragazze; Ruby tête haute; Malala/Iqbal). Те са любезни и разумни, но също така умни и решителни и предоставят на момичетата добри примери за приемане на тялото, самоуважение и силна работеща етика. И все пак, те също така предполагат, че е важно да не се отнасяме твърде сериозно на моменти.

Детската литература трябва да показва на децата, че женските и мъжките герои често са сложни, но не и съвършени хора, което им помага да избегнат прекомерната идеализация. Важно е децата да осъзнаят, че въпреки че са допуснали грешки и са на правили неща, за които съжаляват, те могат да променят поведението си. Да  бъдеш герой е съвкупност от случки в живота, не само събития, които се случват. Грешките, които правим, са също толкова  важни, колкото постиженията, които постигаме, ако се поучим от тях.

Известните личности не са свръхчовешки, но имат силно въздействие върху малките деца.

 

Някои забележителни книги за известни личности:

 • Appel, Federico, Pesi massimi: storie di sport, razzismi, sfide. Sinnos, Roma, 2017.
 • Brooks, Ben, Stories for boys who dare to be different. Quercus, London, 2018.
 • Cohen-Janca, Irène,Ruby tête haute. Les éditions des éléphants, Paris, 2017.
 • Dal Corso, Mara, Amelia che sapeva volare.Giralangolo, Torino, 2015.
 • Favilli, Elena, Francesca Cavallo, Goodnight stories for rebel girls. Particular books, London, 2017.
 • Grenci, Rossella, La leggenda di Tin Hinan, regina dei Tuareg. Mammeonline, Foggia, 2015.
 • Petricelli, Assia, Sergio Riccardi, Cattive ragazze: 15 storie di donneaudaci e creative. Sinnos, Roma, 2017.
 • Robinson, Fiona, Ada’s ideas; the story of Ada Lovelace, the world’s first computer programmer. New York, Abram’s Books, 2016.
 • Roveda, Anselmo, Una partigiana di nome Tina. Coccole e caccole, Belvedere Marittimo, 2017.
 • Sánchez Vergara, María Isabel, Frida Kahlo. Alba, Barcelona, 2015.
 • Sánchez Vergara, María Isabel, Marie Curie. Alba, Barcelona, 2016.
 • Silei, Fabrizio, L’autobus diRosa. Orecchio acerbo, Roma, 2011.
 • Winter, Jeanette, Malala, a brave girl from Pakistan / Iqbal, a brave boy from Pakistan. Beach Lane Books, San Diego, 2014.