Тематични маршрути

Въведение в тематичните курсове

В този раздел ще намерите пет различни тематични курса – „Тяло„; „Разнообразие и равенство„; „Семейства„; „Известни личности„; „Чувства и емоции„. Тези теми бяха избрани заради тяхната релевантност, за да се осигури допълнителен ресурс за библиографията. Във всеки курс има кратко въведение, обясняващо образователното и литературно значение на темата. Краткият текст съдържа препратки към много книги, включени в библиографията, които са особено важни по отношение на темата. Тъй като това е многоезичен и мултикултурен проект, решихме да споменем тези заглавия на оригиналния им език. Тези заглавия се състоят от връзки, върху които можете да кликнете: ако книгата е преведена на избрания от вас език, връзката ще отвори записа на този език, в противен случай тя ще се отвори на английски език. Краткото представяне е последвано от международен списък с изключителни текстове по темата. В края на страницата можете да видите обложките и заглавията на тези книги от библиографията, които съдържат темата сред техните ключови думи. В английската версия на сайта можете да намерите всички книги от библиографията, съдържащи такива ключови думи, на всички езици. Обратно, в италианската, френската, испанската, босненската и българската версия ще намерите само кориците и заглавията на книгите на избрания език.

Тяло

Децата скоро разбират, че телата им могат да бъдат подобни или различни от другите. Поради тази причина е важно да научат за телата си по естествен начин от ранна възраст, така че да са готови да говорят за пубертета и сексуалното образование в бъдеще… Прочетете още>

Чувства и емоции

Детските книги често се оценяват по отношение на полезност и образователни цели. Това е така, защото педагогиката играе важна роля в детската литература. Независимо от това, това измерение не бива да води до пренебрегване на литературния, естетически или дори артистичен аспект на детските книги… Прочетете още>

Различие и равенство

Всички сме различни, но все пак всички сме равни. Можем да бъдем различни по отношение на пола, сексуалната ориентация, класата, етническата принадлежност, религията, културата, образованието, езика и т.н. но ние всички сме човешки същества и макар че всички трябва да имаме едни и същи права, за съжаление не всеки може да ги ползва… Прочетете още>

Семейства

В детската фантастика семействата често играят централн ароля и много истории се провеждат в домашна обстановка.Въпреки това семействата „в книгата“, противно на „реалните“ семейства, все още са широко представени като традиционно ядро на семейство: баща, майка, деца… Прочетете още>

Известни личности

Повечето родители биха искали децата им да растат, ида бъдат здрави, щастливи хора, които показват уважение и внимание към другите. Децата, които имат добр иролеви модели, имат по-голям шанс да развият положителен начин на живот. Ролевият модел е човек, който се занимава с положителни и конструктивни действия и чието поведение може да вдъхнови други хора… Прочетете още>