Кои сме ние

Gender Identity: Child Readers and Library Collections (G-BOOK) – Полова идентичност: Деца  читатели и библиотечни колекции

Юни 2017 г. – Декември 2018 г.

Форли, Париж, Дъ̀блин, Виго, Сараево, Велико Търново

Ръководител на проекта: Centro MeTRa (Катедра „Тълкуване и превод“ на Университета в Болоня, Форли)

За повече информация:

g-book@dipintra.it

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b537af16-26d6-4df6-aa50-1fc7fe21531a